Pensioenfonds

Het pensioenfonds heeft een eigen pagina: www.pfzw.nl
Daar vindt u alle informatie betreffende het pensioenfonds.

Wij adviseren u, om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor werkgevers op deze site.

Verplicht aansluiten bij PFZW

De deelneming in de Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn is verplicht gesteld voor de hieronder gedefinieerde werkgevers en werknemers.‚Äč

Werkgever in de tandtechniek is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die:

  • zich in hoofdzaak richt op het vervaardigen en/of repareren van tandtechnische werkstukken;
  • zich niet in hoofdzaak richt op het vervaardigen of repareren van tandtechnische werkstukken, maar wel in hoofdzaak bedrijfsactiviteiten verricht in de mondzorg, alleen geldend voor zijn werknemers die hoofdzakelijk tandtechnische werkstukken vervaardigen en/of repareren.

Onder tandtechnische werkstukken* wordt verstaan alle werkstukken bestemd voor regulering, vervanging of herstel van gebitselementen, zoals bijvoorbeeld kronen, bruggen, (frame)protheses en regulatie-apparatuur.

 

* Om onduidelijkheid over de definitie van tandtechnische werkstukken te voorkomen is er ter verduidelijking toegevoegd:

 

Onder tandtechnische werkstukken wordt verstaan:

  1. Vaste constructies (kroon- en brugwerk, (nood-) kronen, bruggen),
  2. Uitneembare constructies, (prothese, frames, gebitsbeschermers, splinten, MRA, snurkbeugels)
  3. Regulering (orthodontische apparatuur, beugels)

 

Het gaat enkel om die werkstukken die bijdragen aan functieherstel of het esthetisch eindproduct, niet zijnde halffabricaten. Implantaten, steggen, kapjes, onderstructuren (niet zijnde kale frames), lepels, beetplaten zijn wel onderdeel van het tandtechnische werkstuk, maar zijn halffabricaten en daarmee geen tandtechnisch werkstuk in deze definitie.