Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds heeft als doelstelling om branchegerelateerde zaken zoals scholing en werknemersvertegenwoordiging solidair te regelen.
Hier betaalt de werkgever 0,4% van de loonsom voor. Wij vinden dit een substantieel bedrag en zien kritisch toe op de besteding van deze gelden.